Հաճախորդների իրավունքներ

Բողոք-պահանջների ընթացակարգ


Հարգելի Հաճախորդ

Հայտնում ենք Ձեզ, որ Դուք իրավունք ունեք ստանալու «ՎԵԼՈՔՍ» ՎՄ ՍՊԸ-ի վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը՝


Կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների (առնվազն վերջին տարեկան) և դրանց վերաբերյալ արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճեները,

Կազմակերպության պետական գրանցման վկայականի և կանոնադրության պատճեները,

Թարմացված գրքույկ՝ վարկային կազմակերպության կողմից վարկերի տրամադրման և հաճախորդների համար իրականացվող ֆինանսական գործառնությունների վերաբերյալ, այդ թվում՝ տոկոսադրույքներ, ծառայության վճարներ, ժամկետայնություն և այլ էական պայմաններ,

Կազմակերպության բողոք-պահանջների քննության ներքին կանոնները, որոնց մանրամասն կարող էք ծանոթանալ՝ այցելելով ընկերության կայք-էջ՝ velox.am, իսկ ցանկության դեպքում ստանալ այդ փաստաթղթի պատճենը։

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

Ֆիզիկական անձ հաժախորդներն իրավունք ունեն «Վելոքս» ՎՄ ՍՊԸ և հաճախորդի միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները ներկայացնելու ներկայացնելու ֆինանսական համակարգի հաշտարարին։

Հասցե՝ 0010, ՀՀ, ք․ Երևան, Մովսես Խորենացու 15

"Էլիտ Պլազա" բիզնես կենտրոն, 7-հարկ

Հեռախոս՝ +374 60 70-11-11

Ֆաքս՝ +374 10 58-24-21

Կայք-էջ՝ www.fms.am


Աշխատանքային ժամերը՝

Երկուշաբթի-ՈՒրբաթ՝ 9։00-18։00

Ընդմիճում՝ 13։00-14։00